ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Στην ΕΡΓΟΔΟΜΗΣΗ, ο Νίκος Καρτέρης και οι συνεργάτες του διαμορφώνουν το χώρο σας σύμφωνα με το προσωπικό σας στυλ και τις ανάγκες σας άμεσα, υπεύθυνα και οικονομικά.

Η μακρόχρονη εμπειρία σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό και τα εξειδικευμένα συνεργεία σας παρέχουν άριστα αποτελέσματα σε όλων των ειδών τις κατασκευές που αναλαμβάνουν, γεγονός που αποδεικνύεται από τα σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα που έχουν αναλάβει.

Σύμμεικτη κατασκευή κτιρίων

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής. Ανάλυση κατασκευής μεταλλιών κατοικιών

Εξωτερική Θερμομόνωση

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ) είναι εξωτερικά εφαρμοζόμενες σύμμεικτες κατασκευές που συμβάλουν στη βελίωση της θερμικής μόνωσης των εξωτερικών τοίχων

Κατασκευές με Γυψοσανίδα

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής

Πατώματα

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής

Εφαρμογές Μονωτικών Υλικών

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής

Πατητή Τσιμεντοκονία

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής